Badanie Histopatologiczne

Badanie histopatologiczne wykonujemy w celu oceny zmian, jakie zachodzą w komórkach i tkankach w przebiegu różnego rodzaju schorzeń dermatologicznych. Badanie to składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polega na pobraniu materiału skórnego, drugi zaś – na jego zbadaniu przy pomocy mikroskopu.

Badanie to jest pomocne zawsze w przypadkach wątpliwych, gdy obraz kliniczny choroby jest niejednoznaczny. W ten sposób możliwe jest również rozpoznanie i określenie stopnia zaawansowania nowotworu, a także jego złośliwości. Dostarczając informacji o charakterze danej zmiany, badanie histopatologiczne stanowi podstawę w planowaniu odpowiedniej terapii.

Biopsja otwarta przeprowadzana jest przy badaniu histopatologicznym skóry. Jest to zabieg wykonywany w znieczuleniu miejscowym.

Copyright ⓒ 2018 Dermo | Polityka cookies | Logowanie

Designed by: